ياردان قلي ياردان قلي .

ياردان قلي

روش مطالعه دروس عمومي

روش مطالعه دروس عمومي

piss_m4.png

 

ادبيات فارسي: ادبيات در آزمون سراسري 25 تست دارد كه بايد در 18 دقيقه به سؤالات اين دوره پاسخ دهيد. گفتني است اين دوره در آزمون سراسري ضريب 4 دارد و از اهميت ويژه اي برخوردار است. با توجه به بررسي سوالات دوره ادبيات در آزمون سراسري سالهاي اخير ، مي فهميم كه از هر مبحث اين دوره ، هر سال در امتحان ورودي يكسان تعداد سؤالات مطرح مي شود.

به اين صورت كه، 3 سوال واژگان ، 1 سؤال مربوط به تاريخ ادبيات ، 5 سؤال از آرايه ادبيات ، 5 سؤال مربوط به زبان فارسي ، 9 سوال قرابت معنايي و 2 سؤال املايي ارائه شده است. سوالات واژگان به عنوان سؤالات مفهومي و مصنوعي ادبيات طبقه بندي مي شوند ، به گونه اي كه در هر گزينه از آزمون ، منظور ما از كلمات كتاب هاي ادبيات سال دهم، يازدهم و دوازدهم است و سؤال فقط از يك سال جداگانه مطرح نمي شود. انواع ديگر آزمونهاي جديدي كه در آزمون سراسري معرفي شده اند شامل سؤالات مربوط به شمارش كلمه است كه داوطلب براي پاسخگويي به اين نوع آزمون بايد از دقت و سرعت عمل بالايي برخوردار باشد. 3 آزمون تاريخ ادبيات از دشواري متوسطي برخوردار است و نوع تست هاي عددي معناي كلمات را مي توان در تاريخ ادبيات نيز مشاهده كرد.

2 تست املا نيز در آزمون سراسري گنجانده شده است. براي پاسخ به اين سؤالات ، توصيه مي شود كه داوطلب در واژگان مهم و كليدي كتابهاي درسي ادبيات و همچنين كلماتي كه در كتاب درسي سال يازدهم زبان فارسي ذكر شده است مسلط باشيد. (توجه داشته باشيد كه با گرفتن آزمون هاي املا سالهاي اخير ، انواع جديدي از ادبيات كنكور را دريافت خواهيد كرد و مي توانيد مطالعه هدفمند و مفيدي داشته باشيد)

آزمون آرايه ادبي نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است و مي تواند به عنوان يكي از آزمون هايي كه پاسخ مي دهد ضعف بسياري از داوطلبان كنكور را به ويژه آرايه هاي استعاره اي و تشبيهي كه به پاشنه آشيل داوطلبان در ادبيات فارسي تبديل شده اند ، طبقه بندي شود.

براي پاسخ به تست هاي آرايه ادبي در كنكور ، بهتر است پس از تسلط بر آرايه ها و يادگيري آنها ، به تست هاي آموزشي مراجعه كنيد. آرايه ها را درست كنيد. انجام حدود 5 تا 10 تست و تحليل در يك شب ، به جز آنها ، قطعاً مي تواند آرايه هاي ادبي را به نقاط قوت شما تبديل كند.

5 تست زبان فارسي از جمله تست هايي است كه غالباً به آخرين پاسخ مي دهند.

9 تست قرابت معنايي شامل آزمون در پايان سوالات ادبيات است. مهمترين عنصر براي پاسخ به سؤالات قرابت، يادگيري نحوه خواندن آيات موجود شعر، در قالب سؤالات و گزينه هاي سؤال است. از آنجا كه نادرست خواندن مانع از پاسخ صحيح داوطلب شدن آزمون مي شود ، در واقع بايد معناي صحيح شعر را كاملاً درك كرد تا گزينه صحيح از گزينه هاي گمراه كننده اين نوع سؤال متمايز شود. مطمئناً خواندن اشعار حافظ شيرازي در اوقات فراغت به شما در پاسخ دادن به سؤالات بسيار كمك خواهد كرد زيرا در سالهاي اخير ثابت شده است كه بسياري از طراحان كنكور ورودي از شعرهاي حافظ براي طراحي سوالات استفاده مي كنند (البته به عنوان يك پيشنهاد)!

در پايان لازم به ذكر است كه ادبيات بايد در طول سال كنكور مورد مطالعه قرار بگيرد تا يادگيري اصلي كتابهاي ادبيات تا پايان اسفند به پايان برسد تا بتوانيد از فروردين ماه بررسي واژگان و تاريخ ادبيات را شروع كنيد. انجام تست هاي به موقع دقت و سرعت عمل شما را دو چندان مي كند.

عربي: درس عربي 25 سوال در آزمون سراسري دارد. 9 سوال اول در اين دوره سؤالات ترجمه است كه عموماً 6 تست ترجمه به زبان عربي به فارسي و 3 تست ترجمه فارسي به عربي است. 2 تست عربي و 5 تست درك مطلب سؤالات بعدي درس عربي است. در دروس عربي ، تسلط بر قواعد اولين حرف است.

شروع به تحصيل عربي نبايد براي ماههاي آخر سال باقي بماند. بهتر است شروع به يادگيري و تست زني در تابستان كنيد و توصيه مي شود موضوع را مطالعه كنيد. با كار روي قواعد و ترجمه جداگانه و گرفتن آزمون ها. آزمون هاي كنكور سراسري و رايگان مناسب ترين منابع براي كار هستند.

پس از يادگيري قواعد، توصيه مي شود تمام متون عربي سال دهم و يازدهم را تجزيه و تحليل كنيد كه در يادگيري به شما كمك مي كند. براي دوستاني كه در كلمات عربي ضعيف هستند ، كتابي با كلمات عربي توصيه مي شود كه در نمونه هاي بسياري در بازار موجود است.

دين و زندگي: سوالات دوره دين و زندگي شامل سؤالات 50 تا 75 جزوه عمومي كنكور سراسري است. در سالهاي اخير ، ديديم كه بيش از 67 تا 73 درصد سوالات اين دوره ، آيات و رواياتي است كه درصد قابل توجهي براي موفقيت در پاسخ به اين دوره است. حتماً در مورد آيات و روايات از روزهاي اول سال به خصوص آغاز و پايان آيه بحث كنيد كه مورد توجه طراحان كنكور است. شما بايد آيات را به روشي مطالعه كنيد كه به پاراگرافهاي كتاب درسي و همچنين آيات مربوط به آن مربوط باشد و قادر هستيد در كمترين زمان به سؤالات پاسخ دهيد.

براي آشنايي با نوع تست هاي در نظر گرفته شده توسط طراحان ، حتماً تمام آزمون هاي كنكور سراسري را بررسي كنيد و بتوانيد در مسير فكري طراحان حركت كنيد. گفتني است درس دين و زندگي داراي ضريب 3 بسيار مهم است. كه الان بهترين منبع براي ديني كنكور، ديني حرف آخر هست كه بدون حفظ يك كلمه مي تونيد، ديني را صد بزنيد.

انگليسي: انگليسي شامل 75 تا 100 سؤال از كتابچه عمومي است و اگر طبق دفترچه پاسخ دهيد ، سوالات آخرين تست هاي دفترچه عمومي است. آزمونهاي اين دوره معمولاً شامل 3 سؤال از قواعد ، 7 سؤال از كلمات ، 5 سؤال از كلوز تست و 10 سؤال از خواندن يا درك مطلب است. يادگيري كلمات براي پاسخ به سؤالات اين درس ابتدا به دست مي آيد. كتابهايي كه واژگان كتاب درسي را تجزيه مي كنند مفيد هستند و 504 كتاب واژگان ضروري مي تواند كمك بزرگي به داوطلبان با استعداد باشد. آزمون هاي امتحان ورودي آزاد و باز منبع خوبي براي يادگيري و پاسخ دادن به سوالات زبان انگليسي داوطلبان آزمون ورودي است. تست هاي تاليفي موجود در كتاب هاي موجود در بازار به داوطلبان كمك مي كند تا اين دوره را فرا بگيرند.

البته حفظ كردن همه لغات زبان خيلي سخت و فرار هست به همين خاطر بهترين گزينه، زبان انگليسي حرف آخر هست كه مي تونيد با انميشين سازي، لغت هاي كتاب درسي و فراتر از اون رو به صورت تصويري ياد بگيريد و يك بار براي هميشه ياد بگيريد.

يكي از مهمترين مشكلات داوطلبان سؤالهاي مربوط به كلوز و ريدينگ كنكور است كه در مجموع 60 درصد آزمون زبان را تشكيل مي دهند. بهترين روش براي يادگيري تكنيك هاي پاسخ به اين سؤالات و افزايش سرعت عمل در انجام تست ها ، تمرين و تمرين است. ضربه زدن به كلوزآپ ها و مجموعه هاي خواندن مي تواند كمك بزرگي به داوطلبان باشد.

سرانجام ، توجه به اين نكته ضروري است كه روش مطالعه دروس عمومي به طور متوسط ??30 تا 40 درصد از مطالعه دوره هاي عمومي در مقايسه با دوره هاي خاص در هفته و نياز به آزمون هاي زيادي براي تسلط بر مطالب نياز دارد.

ولي در كل مي تونيد همه درس هاتون رو با پروژه 6040 حرف آخر و صد روز طلايي تا كنكور 99 تمومش بكنيد.

 


برچسب: روش مطالعه دروس عمومي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۰۵:۱۸ توسط:صمن موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :